STAC ACADEMY

Välkommen till STAC Academy - utbildning i absoluta frontlinjen! 

STAC Academy är ett utbildningsföretag i den absoluta frontlinjen gällande basal till avancerad tränarutbildning,sedan 2006.

Vi som startat och skapat är leg naprapater, idrottsmedicinare och elittränare med lång framgångsrik erfarenhet och klientresultat i världsklass, i mängder av olika idrotter under mer än två decennier. Vi utbildar främst fystränare, personliga tränare, idrottsmedicinare och terapeuter, men fungerar också som partner till arbetsmarknaden när f.d. elitidrottare skall byta från idrottskarriär till tränaryrket.   

Vårt flaggskepp bland våra utbildningar och tjänster är STAC Elittränarutbildningen, en ettårig utbildning till sk  STAC Elittränare. Våra utbildningar 'är starkt förankrade i modern idrottsvetenskap, ackumulerad yrkeserfarenhet och en bred och framgångsrik praktik, både på STAC Idrottsmedicin och Naprapatmottagning och stort antal STAC Tränare och STAC Elittränare som verkar i allt från SHL-lag och olika landslag till lokala idrottsklubbar. 

Det vi bygger vår undervisning och framgångsrika coachning på är STAC Processen, ett extremt effektivt arbetssätt, från datainhämtning, analys och kvalificering av fysik till avancerad programdesign, coachning och objektiv uppföljning av resultat. STAC Processen är inget koncept, STAC Processen är en lärande process där vetenskap och erfarenhet samarbetar med förmågan att skapa programdesign som prickar rätt, lära ut, coacha på individens bästa inlärningssätt.

Som STAC Tränare eller helutbildad STAC Elittränare, blir du inte bara vansinnigt kunnig och erfaren, du blir Elit bland tränare också! Våga bli ditt bästa jag, lär dig den extremt effektiva STAC Processen, anmäl dig till vår tränarutbildning!   

STAC Elittränare - Bli elit bland tränare

 

STAC Elittränare består av fem sammanlänkade utbildningssteg. Det första utbildningssteget kallas STAC Tränare, om man lägger till steg 2, 3, 4 och 5 och tentat av alla erhåller man titeln STAC Elittränare!

Screenshot 2018-10-19 at 15.56.00.png

STAC Tränare

3 dagar

STAC Tränare är en fristående och praktisk inriktad tränarutbildning på tre dagar. STAC Tränare är också första steget av fem, på STAC Elittränare.

På STAC Tränare lär du dig högklassig screening, analys, basal programdesign, effektiva övningsval, hur man modifierar övningsvariabler och mycket mera i ljuset av modern idrottsfysiologi, idrottsmedicin och idrottsforskning. Allt enligt en effektiv och väl inarbetad röd tråd och arbetsordning, kallad STAC Processen.   

Screenshot 2018-10-19 at 15.56.03.png

STAC Elittränare

STAC Tränare + 4 steg à 3 dagar

 STAC Elittränare vidareutvecklar du din kunskap och din praktiska förmåga från STAC Tränare (steg 1 av 5), mot nivån Elit bland tränare. 

 

På STAC Elittränare steg 2 handlar det om utökad och avancerad programdesign, övningsval, övningsvariabel-modifiering, instruktion och övningsutförande m.m.

 

På steg 3 är det fortsatt programdesign och inriktning på konvertering av styrka till power för alla olika delar av powerbegreppet samt hur man väljer fystester och designar relevanta testprotokoll m.m.

 

På steg 4 är det fortsatt programdesign och inriktning på hur man konverterar och optimerar klienter för att nå och passera en specifik anaerob och aerob kravprofil.

 

På steg 5 ligger fokus på periodisering av träning över tid. Optimal långtidsadaptation, korttidsadaptation, resultatutveckling, säsongsanpassning, återhämtning och holistisk anpassning. Sista fjärde dagen på steg 5 är det praktisk examen.

Steg 2-5 När man är godkänd på alla steg (STAC Tränare + steg 2-5 + praktisk tenta), blir man STAC Elittränare.


På STAC Academy följer och implementerar vi ständigt den vetenskapliga frontlinjen i den effektiva arbetsprocessen, STAC Processen.

Du tränas i att behärska vetenskap, den viktiga erfarenhetskunskapen och lära det praktiska hantverket som leder till överlägsen programdesign och riktiga resultat! Real training, Real results. Mycket Välkommen!

STAC Professional - Bli elit på rehab

STAC Professional består av 3 utbildningssteg som är fristående men delvis bygger på varandra. Lär dig STAC Processen för screening, rehab och uppbyggnad.

STAC Professional steg 1

2,5 dagar

Screenshot 2018-10-19 at 15.55.47.png

Komplettera din manuella kompetens med att bli riktigt duktig på att kombinera manuell behandling med korrektiv funktionell träning.
Vi tränar på och utvecklar förmåga att göra effektiv hållningsanalys och screening(hållning, stabilitet och rörelse), bedöma orsakssamband, komplettera med manuell undersökning, analysera och sortera åtgärder samt påbörja individuellt anpassad rehabilitering, uppbyggnad eller habilitering med olika kombinationer av manuell behandling och korrektiv träning.

STAC Professional steg 2

2,5 dagar

Screenshot 2018-10-19 at 15.55.50.png

Vi utvecklar och fördjupar både analys- och behandlingsförmåga kopplat till effektiva övningar och program som ger snabbare smärtlindring och rehabilitering för klienten. Du behärskar en mer detaljerad analys, kan skapa en prioriterad åtgärdsplan med en effektiv mix av korrektiv och funktionell träning tillsammans med manuell behandling.

STAC Professional steg 3

2,5 dagar

Screenshot 2018-10-19 at 15.55.55.png

Praktisk implementering och erfarenhetsöverföring genom utmanande klientfall.
Holistisk implementering och problemlösning av kombinerade orsakskomplex med ursprung och besvärsförekomst i flera olika organsystem.
Fascio-muskulo-neural release och perifer strukturell manuell behandlingsstrategi (surround the dragon) samt integrativ analys och även lite ”recap” från den statiska hållningsanalysen, dynamiska funktionsanalysen till den manuella undersökningen från STAC P steg 1 och STAC P steg 2.

STAC tränarutbildningar

Coach D Workshop Series

Se pris för aktuell workshop

Nya fristående workshops av och med Coach Dettner.

 

Här betonas problem-lösning, "high end" praktisk kunskapsöverföring, hur man gör i praktiken och hur man skapar transfer som gör skillnad på riktigt.

STAC Tränare (steg 1 STAC E)

13950 kr

3 dagar

 

STAC Tränare är både en fristående tränarutbildning och första steget av 5 på Nya STAC Elittränareutbildningen.

 

 

 

STAC Elittränare

13950 kr/steg

3 dagar per steg

Steg 2

Avancerad programdesign

Steg 3

Powerträning och testverksamhet

Steg 4

Anaerob och aerob uthållighet

Steg 5

Periodisering av träning

STAC Professional-utbildningar

STAC Professional 1

8300 kr + 6% moms

2.5 dagar

STAC i Ronneby

STAC Professional 2

8300 kr + 6% moms

2.5 dagar

 

STAC i Ronneby

 

STAC Professional 3

8300 kr + 6% moms

2.5 dagar

 

STAC i Ronneby