STAC ACADEMY

Våra utbildningar står för vår passion för utveckling och lärande. Att ständigt utmana gränserna och hitta bättre vägar för individens hälsa, prestation och välmående.

Allt bygger på den holistiska tanken och innebär att vi utbildar på ett

systematiskt, effektivt och kvalitetssäkrat sätt.

Med fokus på screening, programdesign och periodisering av träning och livsstil anpassat för varje individ oavsett nivå, idrott eller yrke.

 

Vi kallar det STAC Processen.

STAC Elittränare - Bli elit bland tränare

 

Nya STAC Elittränare består av fem utbildningssteg. Det första utbildningssteget är STAC Tränare. Kompletterar man med steg 2 till steg 5 får man titeln STAC Elittränare.

STAC Professional - Bli elit på rehab

STAC Professional består av 3 utbildningssteg som är fristående men delvis bygger på varandra. Lär dig STAC Processen för screening, rehab och uppbyggnad.

STAC tränarutbildningar

Coach D Workshop Series

Se pris för aktuell workshop

Nya fristående workshops av och med Coach Dettner.

 

Här betonas problem-lösning, "high end" praktisk kunskapsöverföring, hur man gör i praktiken och hur man skapar transfer som gör skillnad på riktigt.

STAC Tränare (steg 1 STAC E)

12500kr + 6% moms

4 dagar

 

STAC Tränare är både en fristående tränarutbildning och första steget av 5 på Nya STAC Elittränareutbildningen.

 

 

 

Nya STAC Elittränare

12500kr + 6% moms /steg

3 dagar per steg

Steg 2

Avancerad programdesign

Steg 3

Powerträning och testverksamhet

Steg 4

Anaerob och aerob uthållighet

Steg 5

Periodisering av träning

STAC Professional-utbildningar

STAC Professional 1

8300 kr + 6% moms

2.5 dagar

STAC i Ronneby

STAC Professional 2

8300 kr + 6% moms

2.5 dagar

 

STAC i Ronneby

 

STAC Professional 3

8300 kr + 6% moms

2.5 dagar

 

STAC i Ronneby

0457-462020

Måndag -  Fredag

Scandinavian Top Athletic Center AB - Emaljervägen 7, 372 30 Ronneby