STAC ACADEMY

Våra utbildningar står för vår passion för utveckling och lärande. Att ständigt utmana gränserna och hitta bättre vägar för individens hälsa, prestation och välmående.

Allt bygger på den holistiska tanken och innebär att vi utbildar på ett

systematiskt, effektivt och kvalitetssäkrat sätt.

Med fokus på screening, programdesign och periodisering av träning och livsstil anpassat för varje individ oavsett nivå, idrott eller yrke.

 

Vi kallar det STAC Processen.

STAC Elittränare - Bli elit bland tränare

 

Nya STAC Elittränare består av fem utbildningssteg. Det första utbildningssteget är STAC Tränare. Kompletterar man med steg 2 till steg 5 får man titeln STAC Elittränare.

Screenshot 2018-10-19 at 15.56.00.png

STAC Tränare är en fristående och praktisk inriktad tränarutbildning på fyra dagar. STAC Tränare är också första steget av fem, på STAC Elittränare.

På STAC Tränare lär du dig högklassig screening, analys, basal programdesign, effektiva övningsval, hur man modifierar övningsvariabler och mycket mera i ljuset av modern idrottsfysiologi, idrottsmedicin och idrottsforskning. Allt enligt en effektiv och väl inarbetad röd tråd och arbetsordning, kallad STAC Processen.   

STAC Tränare

4 dagar

Screenshot 2018-10-19 at 15.56.03.png

 STAC Elittränare vidareutvecklar du din kunskap och din praktiska förmåga från STAC Tränare (steg 1 av 5), mot nivån Elit bland tränare. 

 

På STAC Elittränare steg 2 handlar det om utökad och avancerad programdesign, övningsval, övningsvariabel-modifiering, instruktion och övningsutförande m.m.

 

På steg 3 är det fortsatt programdesign och inriktning på konvertering av styrka till power för alla olika delar av powerbegreppet samt hur man väljer fystester och designar relevanta testprotokoll m.m.

 

På steg 4 är det fortsatt programdesign och inriktning på hur man konverterar och optimerar klienter för att nå och passera en specifik anaerob och aerob kravprofil.

 

På steg 5 ligger fokus på periodisering av träning över tid. Optimal långtidsadaptation, korttidsadaptation, resultatutveckling, säsongsanpassning, återhämtning och holistisk anpassning. Sista fjärde dagen på steg 5 är det praktisk examen.

Steg 2-5, tentas av teoretiskt efter varje steg via nättenta. När man är godkänd får man ett diplom för det aktuella steget. När man är godkänd på alla steg (STAC Tränare + steg 2-5 + praktisk tenta), blir man STAC Elittränare.
På STAC Academy följer och implementerar vi ständigt den vetenskapliga frontlinjen i STAC Processen. Du tränas i att behärska vetenskap, den viktiga erfarenhetskunskapen och lära det praktiska hantverket som leder till överlägsen programdesign och riktiga resultat! Real training, Real results. Mycket Välkommen!

STAC Elittränare

STAC Tränare + 4 steg à 3 dagar

STAC Professional - Bli elit på rehab

STAC Professional består av 3 utbildningssteg som är fristående men delvis bygger på varandra. Lär dig STAC Processen för screening, rehab och uppbyggnad.

Screenshot 2018-10-19 at 15.55.47.png

Komplettera din manuella kompetens med att bli riktigt duktig på att kombinera manuell behandling med korrektiv funktionell träning.
Vi tränar på och utvecklar förmåga att göra effektiv hållningsanalys och screening(hållning, stabilitet och rörelse), bedöma orsakssamband, komplettera med manuell undersökning, analysera och sortera åtgärder samt påbörja individuellt anpassad rehabilitering, uppbyggnad eller habilitering med olika kombinationer av manuell behandling och korrektiv träning.

2,5 dagar

STAC Professional steg 1

Screenshot 2018-10-19 at 15.55.50.png

Vi utvecklar och fördjupar både analys- och behandlingsförmåga kopplat till effektiva övningar och program som ger snabbare smärtlindring och rehabilitering för klienten. Du behärskar en mer detaljerad analys, kan skapa en prioriterad åtgärdsplan med en effektiv mix av korrektiv och funktionell träning tillsammans med manuell behandling.

2,5 dagar

STAC Professional steg 2

Screenshot 2018-10-19 at 15.55.55.png

Praktisk implementering och erfarenhetsöverföring genom utmanande klientfall.
Holistisk implementering och problemlösning av kombinerade orsakskomplex med ursprung och besvärsförekomst i flera olika organsystem.
Fascio-muskulo-neural release och perifer strukturell manuell behandlingsstrategi (surround the dragon) samt integrativ analys och även lite ”recap” från den statiska hållningsanalysen, dynamiska funktionsanalysen till den manuella undersökningen från STAC P steg 1 och STAC P steg 2.

2,5 dagar

STAC Professional steg 3

  • Systematiskt arbetssätt för att finna orsakskomplex, adressera dessa och guida till lösning/framgång

  •  Digital plattform som stöder process och metod

  • En röd funktionell effektiv tråd genom samtliga utbildningar

STAC tränarutbildningar

Coach D Workshop Series

Se pris för aktuell workshop

Nya fristående workshops av och med Coach Dettner.

 

Här betonas problem-lösning, "high end" praktisk kunskapsöverföring, hur man gör i praktiken och hur man skapar transfer som gör skillnad på riktigt.

STAC Tränare (steg 1 STAC E)

12500kr + 6% moms

4 dagar

 

STAC Tränare är både en fristående tränarutbildning och första steget av 5 på Nya STAC Elittränareutbildningen.

 

 

 

Nya STAC Elittränare

12500kr + 6% moms /steg

3 dagar per steg

Steg 2

Avancerad programdesign

Steg 3

Powerträning och testverksamhet

Steg 4

Anaerob och aerob uthållighet

Steg 5

Periodisering av träning

STAC Professional-utbildningar

STAC Professional 1

8300 kr + 6% moms

2.5 dagar

STAC i Ronneby

STAC Professional 2

8300 kr + 6% moms

2.5 dagar

 

STAC i Ronneby

 

STAC Professional 3

8300 kr + 6% moms

2.5 dagar

 

STAC i Ronneby

0457-462020

Måndag -  Fredag

Scandinavian Top Athletic Center AB - Emaljervägen 7, 372 30 Ronneby