top of page

STAC ACADEMY

Välkommen till STAC Academy - utbildning i absoluta frontlinjen!

 

STAC Academy är ett utbildningsföretag i den absoluta frontlinjen gällande basal till avancerad tränarutbildning,sedan 2006.

Vi som startat och skapat är leg naprapater, idrottsmedicinare och elittränare med lång framgångsrik erfarenhet och klientresultat i världsklass, i mängder av olika idrotter under mer än två decennier.

 

Vi utbildar främst fystränare, personliga tränare, idrottsmedicinare och terapeuter, men fungerar också som partner till arbetsmarknaden när f.d. elitidrottare skall byta från idrottskarriär till tränaryrket.  

 

STAC Elittränarutbildningen är starkt förankrad i modern idrottsvetenskap, ackumulerad yrkeserfarenhet och en bred och framgångsrik praktik. 

Både på STAC Idrottsmedicin och Naprapatmottagning och ett stort antal STAC Elittränare jobbar framgångsrikt i allt från egna företag, elitidrottsföreningar, olika landslag och lokala idrottsklubbar.

Det vi bygger vår undervisning och framgångsrika coachning på, är den effektiva sk. STAC Processen. 

Vilket är ett extremt effektivt arbetssätt, från screening, analys och basal programdesign till avancerad programdesign, powerträning, uthållighetsträning och periodisering av träning över tid.

STAC Processen är inget koncept. STAC Processen är en lärande process, där vetenskap och erfarenhet samarbetar med förmågan att skapa programdesign som prickar rätt och tar hänsyn till helheten. Allt ingår i den så kallade holistiska ekvationen. 

Som STAC Tränare eller helutbildad STAC Elittränare, blir du inte bara vansinnigt kunnig och erfaren, du blir Elit bland tränare också! Våga bli ditt bästa jag. Anmäl dig till STAC Elittränarutbildningen!   

STAC Elittränare - Bli elit bland tränare

 

På vidareutbildningen till STAC Elittränare får du inte bara ta del av den moderna teoretiska, praktiska och erfarenhetsmässiga basen för hur screening, analys, programdesign, träning och träningsplanering anpassas till olika nulägen, idrottsliga kravspecifikationer och skilda målsättningar, du får även ta del av våra senaste erfarenheter och framgångar på dessa områden. 

Är du fystränare, tränare, manuell terapeut eller idrottsvetare som vill ta nästa steg i din yrkeskarriär, gå nordens sannolikt effektfullaste utbildning för tränare av alla slag.

Screenshot 2018-10-19 at 15.56.00.png

STAC Tränare

Steg 1 av 5 på STAC Elittränare

STAC Tränare är en fristående praktiskt inriktad tränarutbildning på tre dagar. STAC Tränare är också första steget av fem, på STAC Elittränare.

Utbildningen är lika mycket för din egen skull som för dig som tränare och dina klienter.

 

På STAC Tränare lär du dig högklassig screening, analys, basal programdesign, effektiva övningsval, hur man modifierar övningsvariabler och mycket mera i ljuset av modern idrottsfysiologi, idrottsmedicin och idrottsforskning.

När du är färdig STAC Tränare kan du adressera dina klienter på ett vetenskapligt och effektivt sätt samt skapa enklare träningsupplägg för både individ och grupper, oavsett idrott, idrottsskada, nuläge eller yrke.

 

Allt enligt en effektiv och väl inarbetad röd tråd och arbetsordning, kallad STAC Processen

18123699694056428.jpg
Screenshot 2018-10-19 at 15.56.03.png

STAC Elittränare

Steg 2 till 5 på STAC Elittränare

 STAC Elittränare 2 till 5 vidareutvecklar du din kunskap och din praktiska förmåga från det du lärt dig på STAC Tränare (steg 1 av 5), mot nivån Elit bland tränare. 

 

På STAC Elittränare steg 2 handlar det om utökad och avancerad programdesign, övningsval, övningsvariabel-modifiering, instruktion och övningsutförande m.m.

 

På steg 3 är det fortsatt programdesign och inriktning på konvertering av styrka till power för alla olika delar av powerbegreppet samt hur man väljer fystester och designar relevanta testprotokoll m.m.

 

På steg 4 är det fortsatt programdesign och inriktning på hur man konverterar och optimerar klienter för att nå och passera en specifik anaerob och aerob kravprofil.

 

På steg 5 ligger fokus på periodisering av träning över tid. Optimal långtidsadaptation, korttidsadaptation, resultatutveckling, säsongsanpassning, återhämtning och holistisk anpassning. Sista fjärde dagen på steg 5 är det praktisk examen.

Steg 2-5 När man är godkänd på alla steg (STAC Tränare + steg 2-5 + praktisk tenta), blir man STAC Elittränare.


På STAC Academy följer och implementerar vi ständigt den vetenskapliga frontlinjen i den effektiva arbetsprocessen, STAC Processen.

Utbildningen är viktad 80/20 praktisk erfarenhet, vetenskaplig teori. Du tränas i att behärska vetenskap, den viktiga erfarenhetskunskapen och lära det praktiska hantverket som leder till överlägsen programdesign och riktiga resultat! 

Dina utbildare på STAC Academy är ofta ledande i branschen, har en lång erfarenhet och arbetar framgångsrikt med STAC processen som bas.

Real training, Real results. Mycket Välkommen!

STAC tränarutbildningar

Coach D Workshop Series

Se pris för aktuell workshop

Nya fristående workshops av och med Coach Dettner.

 

Här betonas problem-lösning, "high end" praktisk kunskapsöverföring, hur man gör i praktiken och hur man skapar transfer som gör skillnad på riktigt.

STAC Tränare (steg 1 STAC E)

13950 kr

3 dagar

 

STAC Tränare är både en fristående tränarutbildning och första steget av 5 på Nya STAC Elittränareutbildningen.

 

 

 

STAC Elittränare

13950 kr/steg

3 dagar per steg

Steg 2

Avancerad programdesign

Steg 3

Powerträning och testverksamhet

Steg 4

Anaerob och aerob uthållighet

Steg 5

Periodisering av träning

bottom of page