STAC Elittränare, bli en av Nordens mest potenta elittränare!


STAC Elittränarutbildning är Nordens sannolikt bredaste, djupaste och mest effektfulla vidareutbildning för erfarna tränare inom alla idrotter, redan grundutbildade personliga tränare, manuella medicinare samt elittränare med fystränaruppdrag inom både lag- och individuell idrott. En perfekt påbyggnadsutbildning för Dig som vill mycket mera men inser att du då behöver kunna mycket mera!
 
OBS! Från och med 2014 är utbildningen utökad med det världsunika digitala screening- och programdesignverktyget STAC PAD och uppgraderad till 6 stycken 3-dagarstillfällen utspridda med 2-3 månaders mellanrum under ett år. Däremellan utför man ett antal praktikfall med fullständig skriftlig redovisning samt praktisk implementering på sina privata klienter gällande det man lärt i senaste kursomgången.

Allt som allt handlar det om 300 timmars utbildning (144 på STAC + 156 med hemuppgifter). Ny kull startar i slutet av maj månad varje år. Max antal deltagare är endast 24 st, dvs. kvalité och effektiv överföring av kunskap är målet, inte så många deltagare som möjligt. Vi har utbildat och vidareutbildat elittränare sedan 2006, har ett extremt noggrannhets-, bredd-, kvalitets- och effektivitetsrykte. Vi menar verkligen allvar med vår elittränarutbildning.

Viss utbildnings- och erfarenhetsnivå krävs för att bli antagen till STAC Elittränarutbildningen. Alla kan söka, men för att bli antagen krävs att Vi anser att du redan har tillräcklig basal utbildningnivå, kunskap och erfarenhet inom modern anatomi-, idrottsfysiologi- och träningslära samt en tillräcklig vana att hantera tränaruppdrag. De flesta PT-utbildningar uppfyller detta ingångskrav.

STAC Elittränarutbildningen har en viktning på 80 % praktikt lärande/praktisk kunskapsöverföring vs. 20 % teori/vetenskaplig förankring/teoretisk kunskapsöverföring. STAC Elittränare täcker under 12 månader av studier, in hela spektrat från kost, livsstil, idrottsmedicin, screening, tester, analys, programdesign, periodisering av träning och konvertering av styrka till power!
Det är inte slut där, för vi dig slutligen igenom hela den komplexa viktningen, programdesignen och periodiseringen av anaerob och aerob uthållighetsträning beroende på VAD det är du vill skapa. Utbildningen är dessutom spetsad med ett helt steg av specialdesignad Sport Business Management (steg 5 av 6).

Vad händer på STAC Elittränarutbildningen? Vi tar dig med på en resa från den viktiga screeningen, basala korrektiva övningarna, mobilitetsövningarna och bålstabilitetsprogrammen till hur man bygger upp toppfysik från grunden med allt från hypertrofi, maxstyrka, power till styrkeuthållighet och finjustering till den nivå som krävs för att infria individens eller lagets olika mål.

Har du redan en personlig tränarutbildning? Det är perfekt, men Du kommer att bli förvånad hur mycket det fanns kvar att lära, vad man inte lärt ut och vad som egentligen var viktigt eller mindre viktigt! Om du verkligen vill kunna gå från att skapa bra till extremt bra programupplägg med ruggiga resultat och utvecklingssteg för dina adepter, skall du ansöka till STAC Elittränare! 

Har du ingen officiell tränarutbildning eller examen, men vill skapa grund för att kunna bli antagen till STAC Elittränare?
STAC Grundtränare, denna ger dig inte bara behörighet att ansöka till STAC Elittränare, utan även rätt urval av basala och specifika kunskaper för att kunna tillgodogöra sig STAC Elittränare på bästa sätt. 

Ladda ner STAC Elittränar pdf
Här kan du läsa mer detaljerad information om STAC Elittränare 2014-2015. Anmäl ditt intresse, notera all information vi begär i Pdf:en och placera dig i kön för STAC Elittränare 2014-2015!
-Välkommen till STAC, STAC Elittränarutbildningen och STAC Academy!