Allt kan bli bättre, men vi måste veta vad.

Våra personliga tränare och coacher börjar nästan alla samarbeten med en ny kund med en noggrann screening av förmågan att tåla träning, fysiska tillkortakommanden och slutligen förmågan att utveckla stabilitet, kraft och balans i tre olika plan motsvarande den miljö klienten ska verka i. Inriktningen på just din screening styrs till viss del av din målsättning och den omfattning av coachning du önskar.


Branchen är full av tester som inte mäter det du borde mäta, stereotypa koncept med datorgenererade svar och tester som utger sig för att vara grenspecifika men ändå testar ALLA idrotter med samma övningar! Alla faller på sin egen dumhet, de mäter nämligen bara det dom testar.Ett testbatteri måste spegla det som är viktigt att testa på den man testar och den kravspecifikation som avgör vad denna denna individ kan prestera. När kunskapsmassan ökar, förändras eller förutsättningarna förändras i kravspecifikationerna, måste testbatteriet anpassas/modifieras för att suga upp denna förändring, annars mäter vi inte det vi vill mäta och kan således inte utvärdera det vi ville veta.

I exempelvis STAC Fystest_"din idrott/ditt yrke" är testprotokollen unika för varje idrott eller yrke och har noggrannt utvalda tester för alla olika kvaliteter som tillsammans skall bygga den enskilda eller komplexa effekt man eftersträvar.

Givetvis liknar en del protokoll varandra ganska mycket, men sällan har två olika idrotter exakt samma flexibilitets-, stabilitets-, balans-, koordinations-, styrke-, power-, poweruthållighets-, agility-, speed-, anaerob-, aerob- och omgivningskrav.

Ishockey och handboll har exempelvis inte samma inriktning eller samma kravprofil på sina stabilitets-, styrke-, power- och uthållighetsprofiler som bandy och fotboll. Därför skall dom inte heller testas med samma testbatteri och tränas med samma löprundor i samma tempo!

Boka en STAC Custom Made "din idrott" så får du också veta exakt vad som läcker och vad du skall göra åt det samt hur du skall träna vidare.