Trimma motorn och hitta din power.  

m x a = F (Force/Kraft) 
F x v = P (Power/Effekt)
eller med andra ord, mer kraft snabbare!
 

Powerträning kallas den träningsfas då vi konverterar långsam styrka och större muskler till snabbare styrkeutveckling, acceleration och kortare kontakttider. Detta är en av de absolut viktigaste och designmässigt svåraste träningsfaserna. Det räcker nämligen inte långt att bara bygga sig isolerat stor, stark och långsam på gymmet. Det krävs att hela rasket konverteras till dynamisk kraft och hastighet i rörelse också – power med andra ord.
     
På STAC uppfattas ofta powerträningen som den roligaste och mest inspirerande träningsformen, men är också den som kräver absolut mest förberedande träning och belastningstålighet.

Kraftigt förenklat kan man säga att vi delar in powerträningen i maxstyrka, explosivstyrka och snabbstyrka. Olika idrotters kravprofil bestämmer hur mycket tid och fokus man behöver lägga på de olika inriktningarna. Det handlar helt enkelt om hur mycket och på vilket sätt man skall trimma motorn, dvs. olika biomotoriska muskelkombinationer.

Oavsett idrott, har man alltid fördel av att kunna accelerera sig själv eller ett redskap snabbare än sina motståndare.  


Patrik Serwanga i ett bakåtkast över huvudet med 4 kg medicinboll, den landade inte innan 17 meter. Testa själv, hur mycket effekt utvecklar du? Men se till att testa med en övning som testar det du vill veta...

 Det är skillnad på kraft (N) och effekt (W). När du uppnått den relativa styrka (optimala styrka) som behövs för toppprestation i din idrott skall den konverteras till power!
 


Teckenförklaring: m = massa (kg), a = acceleration (m/sxs), F = kraft (N), v = hastighet (m/s), P = Power (W)