Kundcase
 

Kundcase 1
Mindre plåtteknikföretag med 15 anställda

Problem:
Frekvent förekomst av låg ryggvärk, axelsmärta och handledsskador.

Upplägg:
• Screening av arbetsplatsens fem typiska arbetsmoment (truckförare, lagerarbete, tunga lyftmoment, medeltungt framåtböjt kontrollarbete, administrativ personal) och mest uppenbara ”problem”.

• Föreläsning om hur man bättre anpassar sin arbetsställning och varierar arbetsmoment samt tränar upp sin kropp att tåla det aktuella yrkets typiska förslitnings- och skademönster.

• Möjlighet för individuell screening, rehabiliteringsträning och manuell behandling av individer som redan utvecklat eller riskerar att utveckla besvär.

Resultat:
• Två förändrade arbetsmoment på två olika tillverkningslinjer som kraftigt reducerade den totala belastningsprofilen och skapade minskad frustration över ”alla vansinniga lyft”.

• Tre av fyra individer med långvarig hel- eller delsjukskrivning åter i fullt arbete efter två månader av individuellt planerad rehabiliteringsträning.

• Kontorsmiljön uppdaterad med möjlighet till höj- och sänkbara skrivbord samt kortare övnings- och tänjningsövningar. Detta gav omgående ökad sittuthållighet, minskad förekomst av huvudvärk och kraftigt reducerad skulder-, nack- och armanspänning.


Kundcase 2
Polisavdelning med ca 40 anställda

Önskemål:
Förbättra gymmiljö, införa nya träningsredskap och riktig funktionell träning samt ge samtliga individer möjlighet att optimera sin fysik för att klara svenska polisens tuffaste uppdrag.

Förslag på åtgärd:
• Fyra timmars föreläsning om kost, livsstil och träning för hälsa, extrema styrkor, en effektfull och uthållig kropp.

• Fyra timmars genomgång och övningsinstruktion av hur man steg för steg bygger och underhåller en optimal kropp för den aktuella yrkesgruppens extrema miljö och varierande uppdrag.
 
• Övningskompendium med både färdiga program, periodiseringsförslag och möjlighet till att konstruera sitt eget upplägg.

Resultat:
• Föreläsningen gav en hel del ringar på vattnet. Kvinnorna i projektet var otroligt nöjda (projektet hade som mål att integrera/uppdatera kvinnor till att klara antagningskraven för piketpolisen).

• Insatschefens sammanfattning ett halvår senare: ”Du dödade massivt ”kolhydrat-intag-à-la-Gunde-Svan-myten" som länge har varit ledande i träningsvärlden!” Och ”Den funktionella grenen fick dock en rejäl boost efter ditt föredrag och jag har sett många stå och träna med ett "Dettner-kompendium" bredvid sig.”

• Efter 6 månader äter stora delar av piketsyrkan enligt sin metaboliska typ samt tränar funktionell styrketräning från grunden och hela vägen upp till den extrema belastningsprofil man måste behärska som piketpolis.

  
Kundcase 3
El- och teleteknikföretag med ca 100 anställda

Önskemål:
Oroande ökning av typiska besvärs- och skademönster samt ambition att ge medarbetare (elektriker och adminstrativ personal) möjligheten att utveckla bättre hälsa.

Upplägg:
• Kost- och livsstilsföreläsning samt middag på ekologisk restaurang för samtliga anställda med respektive.

• Två praktiska träningstillfällen à tre timmar för alla anställda med STAC:s specialdesignade ”Funktionell träning för elektriker” samt ”Funktionell träning för administrativ personal”.

• Uppföljning ett år senare med träning samt ny kost- och livsstilsföreläsning.

Resultat:
• Kraftigt ökad medvetenhet om varför man utvecklar ohälsa och typiska yrkesrelaterade besvär samt kunskap om vad man kan göra åt det.

• Tredubbling av antalet individer som underhållstränar för sitt yrke. Dessutom en total förändring av synen på kostens betydelse för hälsan.

• Objektiva siffror på minskad sjukfrånvaro . ”Det kost-, livsstils- och skräddarsydda träningsupplägg som Joakim och Anna Dettner slussade oss och våra 90 medarbetare igenom, ligger bl.a. bakom vår unikt låga sjukfrånvaro på 1,9 %”, enligt företagets chef.


Kundcase 4
Företag inom tung tillverkningsindustri med ca 400 anställda.
 
Önskemål:
Att successivt, avdelning för avdelning, förbättra lyftergonomi, arbetstekniker, arbetsmiljö samt hälsa och belastningstålighet.
 
Förslag på åtgärd:
Systematisk screening av företagets alla avdelningar, med början på den mest akuta.

Avlägga rapporter med tydliga och prioriterade åtgärder både för hur tillverkningsflödet, arbetsmoment, hjälpmedel och arbetsteknik kan förändras för att minska potentiellt skadlig belastning eller besvärsutveckling.

Ge förslag på enkel (stretch, träning och egenunderhåll på arbetstid) samt mer omfattande uppbyggnadsträning för yrket.

Enklare screening av samtliga individer som vill och/eller är i behov av manuell rehabilitering/uppbyggnadsträning samt avancerad screening för befintliga åkommor.

Lägga upp rehabiliteringsplaner för de medarbetare som är hel- eller deltidssjukskrivna.

Repetera denna avdelningsscreening minst vartannat år samt bygga in den ackumulerade kunskapen om ovanstående i varje avdelnings kompetenspärm.
 
Resultat:
Under åtta års tid har man gått från en arbetsplats med mycket låg medvetenhet om vad som är en bra livstil, till en arbetsplats där man tränar funktionellt, gör ekologiska val, och äter enligt sin metaboliska typ.

Skapat en konstruktionsavdelning som gör löpande band anpassade för människor med olika längd och krav på variation.

Kraftigt reducerade axel-, ländryggs-, handleds- och nackbesvär.

Företagets ekonomiavdelning estimerar att varje satsad krona ger 10-15 tillbaka.