Hur lönsamt kan det bli med frisk, motiverad och vidareutbildad personal?

Vi tränar, utbildar och inspirerar dig och dina medarbetare att bli experter på er själva och er hälsoutveckling, oavsett förkunskaper och hälsonivå. Vi kallar tjänsten för STAC Business.

Våra coachningsframgångar på STAC inspirerar våra kollegor, terapeut- och fystränarkollegor från hela Norden. Vi har därför börjat lära ut de väsentligaste teknikerna för att skapa hälsa även för deras företagsavtal via vår STAC Professional-utbildning.

Effekten av våra tjänster märks i våra företags resultaträkning. Ett av företagen som köpt våra tjänster under ett flertal år (med ca 400 anställda), räknade bl.a. ut: Att "en satsad krona på våra tjänster, dvs. kombinationen manuell behandling och korrektiv/funktionell träning, gav mellan 10-15 tillbaka inom ett år".
Välkommen hit och lär er må bra, ni också!

 


Skapa en välmående arbetsplats med högre frisknärvaro!

Med STAC Business hjälper vi dig och dina medarbetare att bygga upp den hållning, flexibilitet, bålstabilitet, styrka och uthållighet som behövs för just ert yrkes arbetsmiljö och specifika arbetspositioner. Resultatet blir lägre sjukfrånvaro, ökad lönsamhet ­och glada medarbetare som mår bra. Välkommen till STAC ni också!
 

Få en kickstart för en hälsosam utveckling i ditt företag och för din personal!

STAC Challenge innebär en kickstart för ett hälsomedvetet tänkande i företaget. Det finns plats för många idéer och egna önskemål men det som fungerat bäst hittills för de företag som varit hos oss är om man under en konferens kombinerar en kost- och livsstilsföreläsning med screening, programdesign och funktionell träning. Kontakta oss för priser och upplägg på info@stac.nu.